Huisregels

 • Bij aankomst dient u zich te melden bij de beheerder.
 • Neem kennis van de geldende tarieven, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan
 • Plaats uw tent of caravan in overleg met de beheerder, zodanig dat anderen geen overlast wordt aangedaan. Een klein slaaptentje mag alleen geplaatst worden met toestemming van de beheerder
 • Aankomst In het hoogseizoen is vanaf 13.30 uur, vertrek uiterlijk om 11.00 uur. Andere aankomst- of vertrektijden kunnen in overleg met u besproken worden.
 • Houdt u de gebouwen, het terrein en tussen de bomen schoon !
 • Tijdens uw verblijf op onze mini-camping bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van u, uw gezinsleden, uw dieren en uw gasten.
 • De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor brand, diefstal of beschadiging van eigendommen van campinggasten en hun bezoekers, noch voor ongevallen die campinggasten of hun bezoekers overkomen.
 • Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Respecteer elkaars mening en overtuiging en houdt u aan aanwijzingen van de beheerder. U bent als kampeerder verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers.
 • Honden van campinggasten of hun bezoekers zijn toegestaan, mits kort aangelijnd bij uw kampeermiddel. U dient uw hond buiten ons terrein uit te laten. In het sanitair gedeelte worden honden niet toegelaten.
 • Wij vragen u dringend op de camping NIET te vliegeren, wegens gevaar voor neerstortende vliegers en daaruit voortvloeiende schade aan kampeermiddelen.
 • De nachtrust op onze mini-camping gaat in om 22.30 uur en duurt tot 8.00 uur.

REGELS IN EN OM DE GEBOUWEN

 • Het sanitair gedeelte is géén afwas- of wasplaats en geen speelplaats.
 • Wees voorzichtig met vuur! Het ontsteken van open vuur of vuurkorf is NIET toegestaan. Barbecue mag maar houd a.u.b. rekening met uw buren.

In alle bedrijfsgebouwen is het VERBODEN TE ROKEN.

 • De recreatieruimte is ’s nachts niet toegankelijk, tenzij de beheerder u daarvoor toestemming geeft. De ruimte wordt ’s avonds afgesloten en ’s morgens weer geopend door de beheerder.

 • De bedrijfsruimte van ons akkerbouwbedrijf (schuur) is NIET vrij toegankelijk voor gasten en hun bezoekers, tenzij onder toezicht en met toestemming van de beheerder, i.v.m. gevaar bij machines.

AUTO’s / FIETSEN

 • Het is niet toegestaan de auto op het kampeerterrein te laten staan, behalve voor het in-én uitladen bij aankomst en vertrek.

Voor uw rust en voor de veiligheid van spelende kinderen is ons veld AUTOVRIJ.

 • Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig op het erf. Voor het brengen van grote hoeveelheden boodschappen e.d. naar uw kampeerplaats staat er in de zwarte fietsenschuur een bolderwagen. Het is NIET de bedoeling dat kinderen deze als speelwagen gebruiken.

 • Fietsen kunnen binnen gestald worden, maar vol=vol.

SPELENDE KINDEREN

Het verblijf op de camping en het gebruik van de speeltoestellen is voor EIGEN RISICO. Voor behoud van de trampoline verzoeken wij u kennis te nemen van de regel geldende voor de trampoline.

De trampolines op beide velden is voor de KINDEREN. Ga niet op de groene rand lopen of staan en maximaal gewicht op de trampoline-springmat is 100 kg.

De SKELTERS dienen na gebruik weer terug gezet worden op de daarvoor bestemde plaats. Er mag op de skelters gereden worden, maar NIET TUSSEN de geparkeerde auto’s en i.v.m. veiligheid NIET OP DE OPENBARE WEG.

AFVAL

Huishoudelijk afval kunt u in zakken in de daarvoor bestemde container deponeren. Wilt u zoveel mogelijk uw afval scheiden op de daarvoor bestemde plaatsen? (Glas, papier, plastic). Afvalkosten zijn erg duur.

Voor GROF AFVAL (zoals kapotte stoelen) is er in Serooskerke een milieustraat, waar u deze kosteloos kunt brengen. Het is niet de bedoeling dat GROF AFVAL in onze container gedeponeerd wordt.

Alle op het terrein aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van het geldende kampeerreglement. Ernstige overtreding van dit reglement kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.